Oosterhoff Mediation

  • 24 Tech Roqad st Ny 10023
  • editech@mail.com
  • Office Hour : 08:00am – 6:00pm

zakelijke mediation en conflictbemiddeling

Goede samenwerking leidt tot de beste resultaten. Maar die samenwerking is niet vanzelfsprekend. Er spelen tegengestelde belangen, verschillende partijen komen niet op één lijn of er is een diepgeworteld verschil van inzicht. De communicatie raakt steeds verder verstoord en het lukt niet een breed gedragen oplossing te vinden.

Ik help jullie deze situatie op te lossen zonder juridische procedure. Ik breng partijen weer met elkaar in gesprek, haal de angel eruit en begeleid jullie om gezamenlijk een nieuwe koers uit te zetten

Conflictcoaching

In elke organisatie komt wel eens een zakelijk conflict voor. Maar wat als er structureel conflicten de kop opsteken? Er sluimert bijvoorbeeld een meningsverschil, of er heerst onvrede over de besluitvormingsprocessen of samenwerking. Dan kan een verstoorde groepsdynamiek ontstaan.

Bij conflictcoaching help ik om de onderliggende oorzaak te doorgronden en de bewustwording te vergroten. Zo komen jullie uit de negatieve spiraal.

CONFLICTTRAINING

Als manager of leidinggevende hou je alle ballen in de lucht. Je zit dan niet te wachten op een conflict met een medewerker of tussen medewerkers onderling. Maar hoe ga je om met weerstand of onwil? En hoe grijp je adequaat in als er toch iets rommelt?

Ik geef maatwerktrainingen voor leidinggevenden en medewerkers in jullie organisatie. Je leert conflicten vroegtijdig herkennen en effectief bijsturen. Zo voorkom je dat het hoog oploopt en haal je spanning uit de lucht.

gespreks- en procesbegeleiding

Bij complexe besluitvormingsprocessen of organisatieveranderingen ligt een conflict op de loer. Er zijn veel betrokken partijen met ieder hun eigen belang. Wellicht is niet iedereen blij met de geplande stappen. En met zoveel mensen aan tafel is een misverstand snel ontstaan. Zeker in een crisissituatie waarbij een snelle beslissing noodzakelijk is.

Ik neem de rol als onafhankelijk voorzitter of gespreksleider en waarborg een integer proces. Zo kunnen alle partijen zich focussen op de inhoud en het beoogde resultaat.

Afspraak maken?

Speelt er een conflict binnen jullie organisatie? Of dreigt dit te ontstaan? Laat het niet escaleren. Ik help jullie een juridische procedure te voorkomen en de situatie doortastend op te lossen.

Ik bespreek graag de mogelijkheden met je. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking