Oosterhoff Mediation

  • 24 Tech Roqad st Ny 10023
  • editech@mail.com
  • Office Hour : 08:00am – 6:00pm

Conflictcoaching op de werkvloer

Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Dat hoort erbij en is niet erg. Een conflict kan leiden tot nieuwe, waardevolle inzichten. Het wordt anders als er steeds vaker conflicten ontstaan. Of steeds dezelfde. Dan kan conflictcoaching helpen.

Bij conflictcoaching help ik de samenwerkingsrelatie te herstellen. Bijvoorbeeld tussen een manager en de medewerkers, tussen collega’s, tussen de leidinggevenden en tussen bestuurs- of raadsleden. Ik begeleid de betrokken partijen om lopende conflicten op te lossen en help ze een betere samenwerking te creëren om toekomstige conflicten te voorkomen.

Hoe werkt conflictcoaching?

Als conflictcoach help ik, onpartijdig en onafhankelijk, om partijen bewust te maken van hun eigen rol in herhaaldelijke conflicten. Het gaat daarbij niet om wie er gelijk heeft, maar om communicatietechnieken, inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en het omgaan met meningsverschillen.

Als er een conflict speelt pakken we dat eerst aan: als mediator en conflictbemiddelaar heb ik hiermee ruime ervaring. Daarna gaan we een stap verder: want waarom ontstaan er telkens conflicten? Ik bekijk de onderliggende dynamiek, emoties en gespreksprocessen en geef inzicht in welke (re)acties bijdragen aan een conflict – en welke juist kunnen de-escaleren.

Een conflict ontstaat door een verschil. Een verschil van mening, van omgangsvorm, van karakter, van werkwijze. Constructief omgaan met zulke verschillen speelt dan ook een belangrijke rol binnen conflictcoaching. Als partijen zich dan vastbijten in willen ‘winnen’ is er geen ruimte voor een open, respectvolle dialoog. Met mijn hulp ontstaat die ruimte weer.

Conflictcoaching: vrijwillig maar niet vrijblijvend

Deelname aan conflictcoaching is vrijwillig. Dat betekent niet dat het ook vrijblijvend is. De bedoeling is dat alle partijen zich echt willen inzetten voor een oplossing. En dat ze bereid zijn zich te houden aan gemaakte afspraken. Deze afspraken kunnen we vastleggen in een overeenkomst.

Individuele conflictcoaching

Conflictcoaching is ook mogelijk als individueel traject. Dit is bijvoorbeeld nuttig als je beter wil leren omgaan met weerstand en kritiek, of inzicht zoekt in je eigen gedrag in conflictsituaties. Bij de coaching ligt veel nadruk op bewustwording van je eigen emoties en communicatie. Hoe kom je over, wat roep je op bij anderen, hoe ga je om met weerstand? Nieuwe inzichten en vaardigheden helpen bij conflictbeheersing en prettige communicatie.

Conflictcoaching inzetten?

Regelmatige conflicten zijn een stoorzender in de werksfeer. Laat het daarom niet onnodig doorlopen. Met conflictcoaching leren partijen conflicten zelf oplossen én in de toekomst voorkomen. En daar heeft iedereen baat bij.