Oosterhoff Mediation

  • 24 Tech Roqad st Ny 10023
  • editech@mail.com
  • Office Hour : 08:00am – 6:00pm

Incompany conflicttraining

Met conflicttraining leer ik jullie team hoe je omgaat met (dreigende) conflictsituaties. Hoe ontstaan conflicten? Welke rol heeft iedereen daarin? Moet je als leidinggevende bemiddelen, en hoe doe je dat? Kun je conflicten voorkomen? En moet je dat eigenlijk willen? Jullie krijgen nieuwe inzichten en vaardigheden die het team hechter maken en de samenwerking beter.

Waarom kiezen voor conflicttraining?

Niemand vindt conflicten leuk. De neiging is al snel om ervoor weg te kijken. Of om het meningsverschil te accepteren en er niet meer over te praten. Dat werkt even, maar het risico bestaat dat het blijft sluimeren. Uiteindelijk escaleert het conflict en is er een veel groter probleem.

Met conflicttraining voorkom je dat het zover komt, doordat je dat eerste meningsverschil effectief kunt aanpakken. Je leert om de situatie te sturen. Zo zorg je met empathisch luisteren dat iemand zich gehoord en serieus genomen voelt. En met kennis van gespreks- en communicatietechnieken kun je goed reageren op tegenwerpingen en kritiek. Door de training als team te volgen ontwikkelt iedereen dezelfde vaardigheden en leer je gezamenlijk conflicten voorkomen en oplossen.

Hoe werkt de conflicttraining?

Ik combineer theorie en praktijk. Je leert bijvoorbeeld welke fases een conflict kent, welke verschillende conflictstijlen er bestaan, welke rol verbale en non-verbale communicatie speelt. In interactieve oefeningen ga je deze kennis toepassen. Zo oefen je in een veilige context welke vorm van conflicthantering bij je past, wat voor bemiddelaar jij bent en wat jouw eigen triggers zijn.
Mijn conflicttraining is altijd maatwerk. De focus in de training ligt op de onderdelen waar bij jullie de grootste behoefte aan is.

Als team beter omgaan met conflictgedrag?

Geef je team de skills om conflicten de baas te zijn. Volg gezamenlijk de conflicttraining en laat jullie communicatie, samenwerking en teamspirit groeien.