Oosterhoff Mediation

  • 24 Tech Roqad st Ny 10023
  • editech@mail.com
  • Office Hour : 08:00am – 6:00pm

Zakelijke mediation

Er is een (complex) zakelijk conflict waar jullie onderling niet uitkomen. Maar een oplossing afdwingen via een juridische procedure, daar zit je niet op te wachten. Zakelijke mediation biedt uitkomst.

Bij zakelijke mediation help ik jullie het conflict snel en doortastend op te lossen. Als mediator ben ik onpartijdig en onafhankelijk. Ik stuur niet op inhoud, wel op goede communicatie. Ik begeleid de gesprekken, zorg dat alle informatie boven tafel komt en help jullie goede afspraken te maken.

Het doel van zakelijke mediation is een oplossing waar alle partijen volledig mee instemmen. Doordat iedereen tevreden is met het resultaat en ergernissen zijn uitgesproken, is er weer ruimte voor een prettige samenwerking.

Kenmerken van mediation:
✓ Gecertificeerd registermediator
✓ Strikte geheimhouding
✓ Deelname is altijd vrijwillig
✓ Afspraken worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst
✓ Mijn rol is begeleidend
✓ Aandacht voor goede verstandhouding

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling heeft hetzelfde doel als mediation: een conflict doeltreffend oplossen tot ieders tevredenheid. Het verschil zit hem in de werkwijze. Mediation is gebonden aan richtlijnen. Conflictbemiddeling biedt meer mogelijkheid voor een aanpak op maat.

Zo kan ik individueel met betrokkenen in gesprek als het niet lukt om alle partijen om tafel te krijgen. Ook kan ik, anders dan bij mediation, actief bijdragen aan onderhandelingen en mogelijke oplossingen aandragen. Dit kan helpen een impasse te doorbreken.

Conflictbemiddeling is met name geschikt bij interne conflicten, waarbij partijen met elkaar moeten samenwerken binnen het bedrijf en daarin vastlopen.

Kenmerken van conflictbemiddeling:
✓ Ruimte voor werkwijze op maat
✓ Geheimhouding niet verplicht
✓ Gezamenlijke of individuele gesprekken
✓ Actieve rol van mij mogelijk als bemiddelaar of onderhandelaar
✓ Vastleggen van afspraken is (vorm)vrij

Wanneer kiezen voor mediation of conflictbemiddeling?

Ik begeleid partijen om zakelijke conflicten doortastend op te lossen. Dit kan een conflict zijn tussen bedrijven onderling: denk aan conflicten bij bedrijfsovernames of samenwerkingsverbanden, bij concurrentieverhoudingen, of met een overheidsinstantie.

Het conflict kan ook binnen de organisatie zijn: tussen directie en ondernemingsraad, tussen aandeelhouders, tussen een raad van bestuur en raad van toezicht of tussen twee of meer afdelingen op de werkvloer.

Is er sprake van een structureel of herhalend conflict? Dan is conflictcoaching of conflicttraining een goede optie.

Op zoek naar een duurzame oplossing van een conflict?

In een conflict staan jullie tegenover elkaar. Bij mediation of conflictbemiddeling focussen jullie weer op een gezamenlijk doel: het vinden van een werkbare oplossing. Ik help jullie die oplossing te bereiken.

Wanneer kiezen voor mediation of conflictbemiddeling?

Ik begeleid partijen om zakelijke conflicten doortastend op te lossen. Dit kan een conflict zijn tussen bedrijven onderling: denk aan conflicten bij bedrijfsovernames of samenwerkingsverbanden, bij concurrentieverhoudingen, of met een overheidsinstantie.
Ik begeleid partijen om zakelijke conflicten doortastend op te lossen. Dit kan een conflict zijn tussen bedrijven onderling: denk aan conflicten bij bedrijfsovernames of samenwerkingsverbanden, bij concurrentieverhoudingen, of met een overheidsinstantie.
Het conflict kan ook binnen de organisatie zijn: tussen directie en ondernemingsraad, tussen aandeelhouders, tussen een raad van bestuur en raad van toezicht of tussen twee of meer afdelingen op de werkvloer.
Is er sprake van een structureel of herhalend conflict? Dan is conflictcoaching of conflicttraining een goede optie.

Op zoek naar een duurzame oplossing van een conflict?

In een conflict staan jullie tegenover elkaar. Bij mediation of conflictbemiddeling focussen jullie weer op een gezamenlijk doel: het vinden van een werkbare oplossing. Ik help jullie die oplossing te bereiken.