Oosterhoff Mediation

  • 24 Tech Roqad st Ny 10023
  • editech@mail.com
  • Office Hour : 08:00am – 6:00pm

Gespreks- en procesbegeleiding

Soms moet je als bedrijf of organisatie lastige keuzes maken. Of je raakt in een crisissituatie. Er is weinig tijd om te beslissen en iedereen heeft een andere mening over de juiste keuzes. Zie dan maar eens in gesprek te blijven zonder dat de gemoederen hoog oplopen. Met gespreksbegeleiding help ik om zulke gesprekken goed te laten verlopen.

Bij gespreks- of procesbegeleiding ben ik aanwezig als voorzitter of gespreksleider. Omdat ik neutraal ben en afstand heb tot de materie, sta ik buiten de emoties van de situatie. Ik kan het gesprek onafhankelijk voorzitten en bijsturen als er een conflict dreigt te ontstaan. Bovendien heb ik ruime ervaring in (politiek)bestuurlijke processen en wat daarbij komt kijken.

Neutraal en onafhankelijk

Bij complexe situaties zoals een reorganisatie, cultuurverandering of grote koerswijzigingen spelen vaak veel belangen mee. Stakeholders, board members, bestuursleden, medezeggenschapsraad, directie en medewerkers – allemaal hebben ze eigen argumenten en wensen. Is een besluit ook nog eens gevoelig, of is er hoge tijdsdruk? Dan ligt escalatie op de loer.

De betrokken partijen hebben allemaal een eigen visie. Er is vaak niemand die het gesprek of proces neutraal en onafhankelijk kan overzien. Het risico bestaat dan dat het uitmondt in discussie over de vorm en de communicatie, in plaats van over de inhoud.

Als gespreks- en procesbegeleider help ik dat te voorkomen. Ik focus op een integer verloop, zodat de betrokkenen kunnen focussen op de inhoudelijke afwegingen en het eindresultaat. Dat geeft rust.

Voorkom conflicten

Een klein misverstand of onschuldige miscommunicatie kan lang blijven doorsudderen. Ben je hier niet alert op, dan kan het steeds hoger oplopen. Uiteindelijk zit je dan in een conflict waarbij een open gesprek niet meer mogelijk is.

Als registermediator kan ik helpen zo’n conflict op te lossen, maar nog liever help ik het te voorkomen. Ik begeleid de belangrijke gesprekken en beslismomenten in jullie proces. Ik houd neutraal toezicht op de communicatie en stuur bij zodra er frictie dreigt te ontstaan. Zo blijft de dialoog zuiver en resultaatgericht.

Een lastig gesprek of proces voor de boeg?

Laat het de samenwerking niet verpesten. Hoe complex de situatie ook is, welke belangen er ook meespelen: uiteindelijk willen alle partijen toewerken naar een oplossing. Ik help jullie die oplossing zo prettig mogelijk te bereiken.